Překlady a Tlumočení

V současné době nabízíme překlady a tlumočení z/do angličtiny, němčiny, ukrajinštinyruštiny, rumunštiny a maďarštiny.

Texty do těchto cílových jazyků zadáváme pouze překladatelům, kteří prokázali praxi v délce více než 10 let a také za práci naších kolegů můžeme ručit. Jsou profesionálové v těchto oborech:
Automobilový průmysl, potravinářský a gastronomický, strojírenský, cestovní, letecký a stavební průmysl. Dále také v oborech právo, bankovnictví a finance, IT technologie, logistika, ekologie a ČOV.

Služby:
- běžné překlady
- překlady se soudním ověřením/ razítkem
- korektury textů
- přepisy textů
- tlumočení doprovodné, simultánní, konsekutivní
- tlumočení u obchodních jednání, u soudů a jiných státních orgánů
- u svatebních obřadů, přes Skype, telefonické tlumočení, dabing

Ceník - Překlady a Tlumočení

Jednotkou pro výpočet je normostrana cílového textu, tj. 1 800 znaků včetně mezer. 

Minimální účtovaný objem je 0,5 normostrany u běžných překladů, 1 normostrana u soudních.
V případě většího objemu zakázky, možnost poskytnutí slevy dohodou. 


Angličtina

Překlady - 299,- Kč

Soudní překlady - 499,- Kč

Tlumočení 4/8 hod - 2499,- / 4499,- Kč 

Němčina

Překlady - 299,- Kč

Soudní překlady - 499,- Kč

Tlumočení 4/8 hod - 2499,- / 4499,- Kč 

Ukrajinština

Překlady - 299,- Kč

Soudní překlady - 449- Kč

Tlumočení 4/8 hod - 2499,- / 3999,- Kč

Ruština

Překlady - 299,- Kč

Soudní překlady - 449,- Kč

Tlumočení 4/8 hod - 2499,- / 3999,- Kč

Rumunština

Překlady - 349,- Kč

Soudní překlady - 499,- Kč

Tlumočení 4/8 hod - 2499,- / 3999,- Kč

Maďarština

Překlady - 349,- Kč

Soudní překlady - 499,- Kč

Tlumočení 4/8 hod - 2499,- / 3999,- Kč

Nezávazná kalkulace

Vyplňte prosím všechny potřebné údaje a my se Vám nejpozději do 24 hodin ozveme.
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro zpracování kalkulace.


Nedaří se Vám odeslat soubory kvůli jejich velikosti?
Použijte prosím zdarma a bez registrace tuto schránku až do výše 25 GB a využijte přitom naše kontakty.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každého smluvního vztahu, není-li uzavřena jiná rámcová smlouva.