Poradenské a konzultační služby v oblasti legálního zaměstnávání

Vážení zaměstnavatelé a personalisté!

Tuto činnost jsme zařadili do našeho spektra služeb na základě rozšířeného "projektu Ukrajina". Tento projekt byl prvotně vytvořen s cílem rekrutování vysoce-kvalifikovaných pracovních sil z Ukrajiny do České republiky.

Nyní byl tento projekt Ukrajina rozšířen i o "režim Ukrajina", který byl vytvořen za účelem rekrutování nízko a středně kvalifikovaných pracovních sil z Ukrajiny do České republiky, a to vše na základě požadavku českých podnikatelů postrádajících pracovní sílu.

Naše korporace v tomto směru dokáže realizovat potřebné kroky k tomu, aby klient mohl bezpečně a úspěšně získat tuto pracovní sílu. Nejedná se zde o agenturní zaměstnávání, resp. dočasné přidělování pracovní síly, ale o zajištění kmenových zaměstnanců dle specifikací a potřeb klienta.

Naše práce zde tedy spočívá v poskytování konzultací, rad, informací a s tím souvisejících služeb potřebných k získání dokumentů, správních rozhodnutí a povolení a splnění všech nezbytných podmínek pro úspěšné zaměstnání zájemců z třetích zemí. To znamená od zajištění medializace, výběrového řízení, předvstupní lékařské prohlídky, pojištění pro repatriaci, přepravy zájemců do České republiky a uhrazení všech úředních poplatků, po překlady textů různých dokumentů.

Výhody oproti agenturnímu zaměstnávání:
1. Dokážeme nabídnout nižší ceny. 
2. Dovolíme si tvrdit, že využitím tohoto projektu je možno zajistit velmi kvalitní pracovní sílu.
3. Oproti agenturnímu zaměstnávání, kde je zvykem zprostředkovat pracovní sílu z Ukrajiny s polskými vízy, můžeme zaručit 100% legální pracovní povolení.
4. Tato získaná pracovní síla bude patřit mezi Vaše kmenové zaměstnance, nikoliv jako pracovní síla dočasná, proto nebude nutné provádět školení stále nových lidí.
5. Po přivezení "chtěných" zájemců a podpisu pracovní smlouvy ponecháváme prostor pro naše klienty, aby využili tuto pracovní sílu k tomu, k čemuž byla vybrána, tedy k pracovním úkolům a vytváření zisku. Naši odměnu požadujeme až po úspěšném překonání 3 měsíční zkušební lhůty a v případě ukončení pracovního poměru v této 3 měsíční zkušební lhůtě, nabízíme nadstandardní obchodní přístup - jsme schopni refundovat částku v procentech za zvoleného zájemce dle domluvy.

V případě potřeby se o naše klienty a zvolené zájemce staráme i nadále a proto nabízíme i následný servis, například - tlumočení přímo ve výrobě se zvolenými zájemci při naší účasti, tlumočení školení BOZP, PO, překlady textů různých oborů i "HotLine" - v případě potřeby jsme Vám plně k dispozici i na telefonu. 

Seznam služeb:
1 - Zajištění zaměstnanecké karty (projekt a režim Ukrajina)
2 - Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty
3 - Krátkodobé vízum do/ nad 90 dnů
4 - Vyřízení / výpomoc s Udělením povolení k trvalému pobytu
5 - Vyřízení / výpomoc s Udělením státního občanství
6 - Vyřízení / výpomoc s Udělením víza za účelem sloučení rodiny

Pokud hledáte zaměstnance, zaujaly Vás tyto projekty nebo Vás oslovily i jiné služby a rádi byste věděli více, neváhejte nás kontaktovat. 
Budeme se těšit na osobní setkání s Vámi.