Zaměstnávání

Poradenské a konzultační služby v oblasti legálního zaměstnávání

Tuto činnost jsme zařadili do našeho spektra služeb na základě rozšířeného „projektu Ukrajina“. Tento projekt byl prvotně vytvořen s cílem rekrutování vysoce-kvalifikovaných pracovních sil z Ukrajiny do České republiky.

Nyní byl tento projekt Ukrajina rozšířen i o „režim Ukrajina“, který byl vytvořen za účelem rekrutování nízko a středně kvalifikovaných pracovních sil z Ukrajiny do České republiky, a to vše na základě požadavku českých podnikatelů postrádajících pracovní sílu.

Naše korporace v tomto směru dokáže realizovat potřebné kroky k tomu, aby klient mohl bezpečně a úspěšně získat tuto pracovní sílu. Nejedná se zde o agenturní zaměstnávání, resp. dočasné přidělování pracovní síly, ale o zajištění kmenových zaměstnanců dle specifikací a potřeb klienta.

Naše práce zde tedy spočívá v poskytování konzultací, rad, informací a s tím souvisejících služeb potřebných k získání dokumentů, správních rozhodnutí a povolení a splnění všech nezbytných podmínek pro úspěšné zaměstnání zájemců z třetích zemí. To znamená od zajištění medializace, výběrového řízení, předvstupní lékařské prohlídky, pojištění pro repatriaci, přepravy zájemců do České republiky a uhrazení všech úředních poplatků, po překlady textů různých dokumentů.

Výhody oproti agenturnímu zaměstnávání:

 • Dokážeme nabídnout nižší ceny. 
 • Dovolíme si tvrdit, že využitím tohoto projektu je možno zajistit velmi kvalitní pracovní sílu.
 • Oproti agenturnímu zaměstnávání, kde je zvykem zprostředkovat pracovní sílu z Ukrajiny s polskými vízy, můžeme zaručit 100% legální pracovní povolení.
 • Tato získaná pracovní síla bude patřit mezi vaše kmenové zaměstnance, nikoliv jako pracovní síla dočasná, proto nebude nutné provádět školení stále nových lidí.
 • Po přivezení „chtěných“ zájemců a podpisu pracovní smlouvy ponecháváme prostor pro naše klienty, aby využili tuto pracovní sílu k tomu, k čemuž byla vybrána, tedy k pracovním úkolům a vytváření zisku. Naši odměnu požadujeme až po úspěšném překonání 3 měsíční zkušební lhůty a v případě ukončení pracovního poměru v této 3 měsíční zkušební lhůtě, nabízíme nadstandardní obchodní přístup – jsme schopni refundovat částku v procentech za zvoleného zájemce dle domluvy.

V případě potřeby se o naše klienty a zvolené zájemce staráme i nadále a proto nabízíme i následný servis, například – tlumočení přímo ve výrobě se zvolenými zájemci při naší účasti, tlumočení školení BOZP, PO, překlady textů různých oborů i „HotLine“ – v případě potřeby jsme vám plně k dispozici i na telefonu.

Seznam služeb:

 • Zajištění zaměstnanecké karty (projekt a režim Ukrajina)
 • Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty
 • Krátkodobé vízum do/ nad 90 dnů
 • Vyřízení / výpomoc s Udělením povolení k trvalému pobytu
 • Vyřízení / výpomoc s Udělením státního občanství
 • Vyřízení / výpomoc s Udělením víza za účelem sloučení rodiny

Aktuální informace

S ohledem na aktuální situaci na Ukrajině se průběžně mění podmínky pro zaměstnávání občanů Ukrajiny, proto pro vás sledujeme veškeré novinky a aktuality, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám vše vysvětlíme.

Kontaktujte nás

Pokud hledáte zaměstnance, zaujaly vás tyto projekty nebo vás oslovily i naše ostatní služby a chcete vědět víc, neváhejte nás kontaktovat.